Onderwijsroute Gooi- & Vechtstreek, Baarn-Bunschoten-Soest, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer

De Onderwijsroute is één van de inburgeringsroutes van hetnieuwe inburgeringsstelsel dat per 1 januari 2022 in werking is getreden. Hetis een route voor jonge statushouders die gericht is op doorstroming naar eenMBO-, HBO- of universitaire opleiding.

Op basis van de diplomawaardering (IDW) en de resultaten vanhet persoonlijk inburgeringsplan (PIP) wordt een doel geformuleerd met eenstappenplan om het gewenste opleidingsniveau te behalen. We starten met minimaal12 uur NT2-lessen per week. Daar komen ook lessen Engels en Rekenen bij (indiendat nodig is voor het behalen van de doelopleiding). In een later stadium wordtgekeken naar andere vakken die nodig zijn om te voldoen aan de toelatingseisenvan de doelopleiding. Daarnaast komen de vakken Opleidings- en Beroepskeuze(O&B) en Leervaardigheden (LV) aan bod.

Door een persoonlijke begeleiding in klassikale setting zorgen we ervoor dat deze jonge mensen kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht en daarnaast kunnen doorstromen naar een opleiding van hun keuze.

Onderwijsroute Gooi- & Vechtstreek, Baarn-Bunschoten-Soest, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer

is beschikbaar op de volgende locaties

Vragen? Interesse?

Maak vrijblijvend een afspraak.
Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.
Bedankt! Je bericht is door ons ontvangen.
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.