Vacature docenten Z-route in Voorhout en in Leiden

De Z-route deelnemers komen 4x per week voor 3 uur naar de les. De docent geeft 4 dagdelen les of werkt samen met een co-docent en geeft 2 dagdelen les. We werken onder andere met de methode Diglin. De docent ontvangt een richtlijn Z-route, waarin de planning en de inhoud van de leerroute uitgebreid staat beschreven. Onze coördinator Vakgroep Inburgering zorgt voor inhoudelijke begeleiding van de docenten. De participatie-activiteiten buiten de les worden door onze samenwerkingspartners verzorgd.

Heb je interesse? Ben je op korte termijn beschikbaar? Stuur je CV naar info@dannerendanner.nl