Gratis taal cursus voor niet-inburgeringsplichtigen

WEB-trajecten zijn taalcursussen die worden vergoed door de gemeente. Danner & Danner voert deze trajecten uit in opdracht van de Regio Gooi & Vechtstreek en de gemeenten Soest, Bunschoten, Amersfoort, Leusen en Baarn. De deelnemers krijgen dus gratis les! Bij lesaanbod kunt u zien welke taalcursussen Danner & Danner aanbiedt in deze gemeenten. U herkent deze taalcursussen aan de afkorting WEB.

Hoe werkt het?

Om deel te kunnen nemen aan deze cursussen moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Woonachtig zijn in Hilversum, Blaricum, Gooise meren (Bussum, Naarden, Muiden), Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Soest, Baarn, Amersfoort, Leusden of Bunschoten.
  • Niet (meer) inburgeringsplichtig zijn.
  • 18 jaar of ouder zijn.

Let op! De subsidie van de gemeente voor deze gratis taalcursussen is beperkt. Er is geen garantie dat de cursus op uw niveau en op uw beschikbaarheid kan starten. Soms is er een lange wachtlijst.