Gratis taal cursus voor niet-inburgeringsplichtigen

WEB-trajecten zijn taalcursussen die worden vergoed door de gemeente. Danner & Danner voert deze trajecten uit in opdracht van de Regio Gooi & Vechtstreek en de gemeenten Soest, Bunschoten, Amersfoort, Leusen en Baarn. De deelnemers krijgen dus gratis les! Bij lesaanbod kunt u zien welke taalcursussen Danner & Danner aanbiedt in deze gemeenten. U herkent deze taalcursussen aan de afkorting WEB.

Hoe werkt het?

Om deel te kunnen nemen aan deze cursussen moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Woonachtig zijn in Hilversum, Blaricum, Gooise meren (Bussum, Naarden, Muiden), Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Soest, Baarn, Amersfoort, Leusden of Bunschoten.
  • Niet (meer) inburgeringsplichtig zijn.
  • 18 jaar of ouder zijn.