Lening van DUO

De kosten van een taalcursus alfabetisering, inburgering of Staatsexamen NT2 kunt u vaak betalen met een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie hierover vind u op www.inburgeren.nl. Deze lening is bedoeld voor inburgeringsplichtigen. Bent u niet inburgeringsplichtig maar wilt u wel graag een cursus Alfabetisering, Inburgering of Staatsexamen NT2 volgen en die betalen vanuit een DUO-lening? Neem dan telefonisch contact op met DUO via 050-599 96 00 voor de mogelijkheden. 

Voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen bieden veel gemeenten gratis taalcursussen. Danner & Danner voert deze WEB-cursussen uit voor mensen die woonachtig zijn in Hilversum, Blaricum, Gooise meren (Bussum, Naarden, Muiden), Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Soest, Baarn of Bunschoten. Klik hier voor mijn informatie.

Hoe werkt het?

Aan een cursus inburgering, Alfabetisering en Staatsexamen NT2 zijn natuurlijk kosten verbonden. Eerst besluit u of u de kosten zelf wilt betalen of dat u, als u daarvoor in aanmerking komt, een lening aanvraagt bij DUO. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van de lening middels het aanvraagformulier van DUO. Binnen enkele weken krijgt u antwoord van de DUO of u in aanmerking komt voor een lening en wat voor u de voorwaarden zijn. 

Heeft u een lening? In uw cursuscontract van Danner & Danner staan betaalmomenten beschreven. Voor ieder betaalmoment ondertekent u een factuur. Op ieder betaalmoment stuurt Danner & Danner de factuur voor u naar DUO. DUO betaalt het cursusgeld aan Danner & Danner. DUO stuurt u een bericht wanneer de factuur is betaald. Met uw Mijninburgering account (via www.inburgeren.nl) heeft u altijd toegang tot een financieel overzicht van uw lening, uw inburgeringstermijn en uw examenresultaten.