Over Danner & Danner

Danner & Danner is een dynamische onderwijsinstelling die ruim 30 jaar onderwijsexpertise en hedendaagse educatie op het gebied van onder meer inburgering met elkaar verbindt. Wij werken met doorgewinterde en innovatieve onderwijsexperts. Kortom, een kwalitatief hoogwaardig aanbod, verenigd in Danner & Danner.

Iedere vorm van onderwijs wordt gekenmerkt door een combinatie van het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Degene die onderwijs geniet, betreedt onontgonnen terrein, een ontdekkingsreis op weg naar persoonlijke groei en zelfontplooiing. Danner & Danner wil de gids zijn voor deelnemers aan een individueel onderwijstraject alsmede voor de overheid die, middels een scholingsaanbod aan burgers, een duurzaam belang neemt in de toekomst van mensen.

Onderscheid met andere organisaties

De definitie van inburgeren volgen

in•bur•ge•ren (werkwoord; burgerde in, is ingeburgerd)  1. opgenomen worden in een gemeenschap

Opgenomen worden in een gemeenschap, waar kan dat beter beginnen dan in de vertrouwde en veilige leeromgeving van het familiebedrijf Danner & Danner!

Deelnemers aan een inburgeringstraject worden op individueel niveau begeleid en uitgedaagd om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Doordat Danner & Danner een kleine groepsgrootte hanteert, is de sfeer in de klas vertrouwd en juist dat is een van de voorwaarden om snel en dus voordelig in te burgeren.

Het leren van grammatica en het vergroten van de vocabulaire krijgen pas betekenis wanneer de deelnemer het Nederlands ook durft te gebruiken. De kleinschalige opzet van Danner & Danner heeft bewezen deelnemers dat vertrouwen te bieden en vervolgens met succes de examens af te laten leggen.

Daarnaast is iedere schoolperiode, dus ook het inburgeringstraject, een tijd van kennismaken en plezier. Maak kennis met je medestudenten, met Nederland en met Danner & Danner!

Voor contact-, bank- en KvK-gegevens klikt u op deze link

Werken bij Danner & Danner

Regelmatig zijn wij op zoek naar ervaren en gecertificeerde docenten NT2.

Wilt u het team van Danner & Danner komen versterken?

Neem dan contact met op met Carla de Laat:

085 - 800 5000

carla@dannerendanner.nl

Keurmerk Blik op Werk

Danner & Danner heeft het kwaliteitskeurmerk Blik op Werk met  vier sterren. Elk jaar worden wij beoordeeld op kwaliteit. Het keurmerk zorgt ervoor dat wij kwaliteit blijven leveren en voldoen aan de gestelde eisen.

Resultaten Danner & Danner naar aanleiding van onderzoek Keurmerk Blik op Werk:

  • Slagingspercentage 89 %
  • Gemiddeld tevredenheidscijfer van deelnemers 8,4

Met het Blik op Werk Keurmerk is het voor deelnemers mogelijk om een lening aan te vragen bij DUO voor een cursus die zij bij Danner & Danner willen volgen.

Zie ook www.ikwilinburgeren.nl

Diploma-erkenning voor WEB volwasseneneducatie

Danner & Danner mag diploma's uitgeven in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Gemeenten kunnen bij ons terecht voor diverse formele en non-formele educatietrajecten.

In oktober 2018 starten WEB-cursussen in Hilversum en in Soest. Kijk bij lesaanbod voor meer informatie.

CRKBO gecertificeerd

Danner & Danner voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en is eind 2010 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Klik hier om onze registratie in het openbare CRKBO kwaliteitsregister op te zoeken.

Het CRKBO omschrijft de procedure als volgt: 

‘In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs [3]’.

‘De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid [4]’.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. zorgvuldigheidsbeginsel

2. rechtszekerheidsbeginsel

3. kenbaarheidsbeginsel

4. redelijkheidsbeginsel

5. betrouwbaarheidsbeginsel

Middels certificering voldoet Danner & Danner aan de strenge kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO, dat tevens inhoudt dat we al onze trainingen en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.

Samenwerkingspartners

Danner & Danner werkt(e) met veel plezier samen en/of in opdracht van verschillende bedrijven en organisaties: