Over Danner & Danner

Danner & Danner is een dynamische onderwijsinstelling die ruim
30 jaar onderwijsexpertise en hedendaagse educatie op het gebied van onder meer
inburgering met elkaar verbindt. Wij werken met doorgewinterde en innovatieve
onderwijsexperts. Kortom, een kwalitatief hoogwaardig aanbod, verenigd in
Danner & Danner.

Iedere
vorm van onderwijs wordt gekenmerkt door een combinatie van het overbrengen van
kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Degene die
onderwijs geniet, betreedt onontgonnen terrein, een ontdekkingsreis op weg naar
persoonlijke groei en zelfontplooiing. Danner & Danner wil de gids zijn
voor deelnemers aan een individueel onderwijstraject alsmede voor de overheid
die, middels een scholingsaanbod aan burgers, een duurzaam belang neemt in de
toekomst van mensen.

Onderscheid met andere organisaties

De definitie van inburgeren volgen

in•bur•ge•ren (werkwoord; burgerde
in, is ingeburgerd) 
1. opgenomen worden in een gemeenschap

Opgenomen worden in een gemeenschap,
waar kan dat beter beginnen dan in de vertrouwde en veilige leeromgeving van
het familiebedrijf Danner & Danner!

Deelnemers aan een
inburgeringstraject worden op individueel niveau begeleid en uitgedaagd om het
beste uit zichzelf en anderen te halen. Doordat Danner & Danner een kleine
groepsgrootte hanteert, is de sfeer in de klas vertrouwd en juist dat is een
van de voorwaarden om snel en dus voordelig in te burgeren.

Het leren van grammatica en het
vergroten van de vocabulaire krijgen pas betekenis wanneer de deelnemer het
Nederlands ook durft te gebruiken. De kleinschalige opzet van Danner &
Danner heeft bewezen deelnemers dat vertrouwen te bieden en vervolgens met
succes de examens af te laten leggen.

Daarnaast is iedere schoolperiode,
dus ook het inburgeringstraject, een tijd van kennismaken en plezier. Maak
kennis met je medestudenten, met Nederland en met Danner & Danner!

Voor contact-, bank- en KvK-gegevens klikt u op deze link

Werken bij Danner & Danner

Regelmatig zijn wij op zoek naar ervaren en gecertificeerde docenten NT2.

Wilt u het team van Danner & Danner komen versterken?

Neem dan contact met op met Emmanuel Nooren:

085 - 800 5000

emmanuel@dannerendanner.nl

Keurmerk Blik op Werk

Danner & Danner heeft het kwaliteitskeurmerk Blik op Werk met  vier sterren. Elk jaar worden wij beoordeeld op kwaliteit. Het keurmerk zorgt ervoor dat wij kwaliteit blijven leveren en voldoen aan de gestelde eisen.

Resultaten Danner & Danner naar aanleiding van onderzoek Keurmerk Blik op Werk:

  • Slagingspercentage 89 %
  • Gemiddeld tevredenheidscijfer van deelnemers 8,4

Met het Blik op Werk Keurmerk is het voor deelnemers mogelijk om een lening aan te vragen bij DUO voor een cursus die zij bij Danner & Danner willen volgen.

Zie ook www.ikwilinburgeren.nl

Diploma-erkenning in kader van Wet educatie en beroepsonderwijs.

Danner & Danner mag diploma's uitgeven in het kader van de Wet educatie Beroepsonderwijs (WEB). Gemeenten kunnen bij ons terecht voor diverse formele en non-formele educatietrajecten.

Vanaf oktober 2018 verzorgen wij deze gratis WEB-cursussen in onder andere Hilversum, Huizen, Weesp, Baarn, Bussum en in Soest. Vanaf 2019 zijn wij tevens actief in Bunschoten en sinds 2020 in Amersfoort.

Sinds 2020 hebben ook een diploma erkenning voor de opleidingen taalverbeteren niveau 1F en 2F.

Deze cursussen NT1 niveau 1F en 2F zijn bedoeld voor volwassenen die in Nederland zijn geboren en opgegroeid en toch veel moeite hebben met lezen en schrijven (zogenaamde laaggeletterden).

Kijk bij lesaanbod voor meer informatie.

Danner & Danner beschikt over een deelnemersstatuut. In het statuut staan de rechten en plichten beschreven van de deelnemer. In dit statuut staat belangrijke informatie voor studenten aan de opleidingen van Danner & Danner, bijvoorbeeld over toelating, gedragsregels op school, ondersteuningsaanbod voor gehandicapte deelnemers en de klachtenregeling. Je kunt het deelnemersstatuut ook opvragen per e-mail via info@dannerendanner.nl.

Danner & Danner beschikt tevens over een Onderwijs- en Examenreglement (OER). In het OER staan o.a. de onderwijsprogramma’s van de opleiding en de regels met betrekking tot de examens nader beschreven. Het Onderwijs- en Examenreglement ligt op alle leslocaties en is op te vragen per e-mail via info@dannerendanner.nl.

CRKBO
gecertificeerd

Danner & Danner voldoet aan de kwaliteitscode voor
onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en is eind 2010 geauditeerd op
basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor
Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van nieuwe Europese
BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven
instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

 om
onze registratie in het openbare CRKBO kwaliteitsregister op te zoeken.

Het CRKBO omschrijft de procedure als volgt: 

‘In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen
onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode
voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is
gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling).
Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling
daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels
bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is,
tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een inschrijving in
het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In
dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs
vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op
het beroepsonderwijs [3]’.

‘De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor
private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor
opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn:
zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid
[4]’.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen
van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. zorgvuldigheidsbeginsel

2. rechtszekerheidsbeginsel

3. kenbaarheidsbeginsel

4. redelijkheidsbeginsel

5. betrouwbaarheidsbeginsel

Middels certificering voldoet Danner & Danner aan
de strenge kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor
inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO, dat tevens inhoudt dat we al onze
trainingen en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.


Lid van NTRO

Sinds januari 2019 is Danner & Danner lid van de NTRO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. NTRO is een branchevereniging waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat en dat vinden wij erg belangrijk. Het NTRO-keurmerk staat voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes/

https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/algemene-voorwaarden/

Samenwerkingspartners

Danner & Danner werkt(e) met veel plezier samen en/of in opdracht van verschillende bedrijven en organisaties: