Over Danner & Danner

Danner & Danner is een dynamische onderwijsinstelling gespecialiseerd in NT2 onderwijs op het gebied van inburgering, activering, participatie en werkgelegenheid. Wij verbinden ruim 30 jaar onderwijsexpertise met de Nederlandse taal. Verder werken wij met doorgewinterde en innovatieve onderwijsexperts en leveren wij onderwijs op maat.  Wij bieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning door les in kleine groepenen en wij hebben een hoogslagingspercentage. Kortom, een kwalitatief hoogwaardig aanbod, verenigd in Danner & Danner.


in•bur•ge•ren (werkwoord; burgerde in, is ingeburgerd) 
1. opgenomen worden in een gemeenschap

Opgenomen worden in een gemeenschap, waar kan dat beter beginnen dan in de vertrouwde en veilige leeromgeving van het familiebedrijf Danner & Danner!

Deelnemers aan een inburgeringstraject worden op individueel niveau begeleid en uitgedaagd om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Doordat Danner & Danner een kleine groepsgrootte hanteert, is de sfeer in de klas vertrouwd en juist dat is een van de voorwaarden om snel en dus voordelig in te burgeren.

Het leren van grammatica en het vergroten van de vocabulaire krijgen pas betekenis wanneer de deelnemer het Nederlands ook durft te gebruiken. De kleinschalige opzet van Danner & Danner heeft bewezen deelnemers vertrouwen te bieden en vervolgens met succes de examens af te laten leggen.

Daarnaast is iedere schoolperiode, dus ook het inburgeringstraject, een tijd van kennismaken en plezier. Maak kennis met uw medestudenten, met Nederland en met Danner & Danner!

Voor contact-, bank- en KvK-gegevens klikt u op deze link

Werken bij Danner & Danner

Regelmatig zijn wij op zoek naar ervaren en gecertificeerde docenten NT2.

Wilt u het team van Danner & Danner komen versterken?

Neem dan contact met op met Danner & Danner:

085 - 800 5000

info@dannerendanner.nl

Keurmerk Blik op Werk

Danner & Danner heeft het kwaliteitskeurmerk Blik op Werk met  vier sterren. Elk jaar worden wij beoordeeld op kwaliteit. Het keurmerk zorgt ervoor dat wij kwaliteit blijven leveren en voldoen aan de gestelde eisen.

Resultaten Danner & Danner naar aanleiding van onderzoek Keurmerk Blik op Werk:

  • Slagingspercentage 89 %
  • Gemiddeld tevredenheidscijfer van deelnemers 8,4

Met het Blik op Werk Keurmerk is het voor deelnemers mogelijk om een lening aan te vragen bij DUO voor een cursus die zij bij Danner & Danner willen volgen.

Zie ook www.ikwilinburgeren.nl

Diploma-erkenning in kader van Wet educatie en beroepsonderwijs.

Danner & Danner mag diploma's uitgeven in het kader van de Wet educatie Beroepsonderwijs (WEB). Gemeenten kunnen bij ons terecht voor diverse formele en non-formele educatietrajecten.

Vanaf oktober 2018 verzorgen wij deze gratis WEB-cursussen in onder andere Hilversum, Huizen, Weesp, Baarn, Bussum en in Soest. Vanaf 2019 zijn wij tevens actief in Bunschoten en sinds 2020 in Amersfoort.

Sinds 2020 hebben ook een diploma erkenning voor de opleidingen taalverbeteren niveau 1F en 2F.

Deze cursussen NT1 niveau 1F en 2F zijn bedoeld voor volwassenen die in Nederland zijn geboren en opgegroeid en toch veel moeite hebben met lezen en schrijven (zogenaamde laaggeletterden).

Kijk bij lesaanbod voor meer informatie.

Danner & Danner beschikt over een deelnemersstatuut. In het statuut staan de rechten en plichten beschreven van de deelnemer. In dit statuut staat belangrijke informatie voor studenten aan de opleidingen van Danner & Danner, bijvoorbeeld over toelating, gedragsregels op school, ondersteuningsaanbod voor gehandicapte deelnemers en de klachtenregeling. Je kunt het deelnemersstatuut ook opvragen per e-mail via info@dannerendanner.nl.

Danner & Danner beschikt tevens over een Onderwijs- en Examenreglement (OER). In het OER staan o.a. de onderwijsprogramma’s van de opleiding en de regels met betrekking tot de examens nader beschreven. Het Onderwijs- en Examenreglement ligt op alle leslocaties en is op te vragen per e-mail via info@dannerendanner.nl. Het Verslag van Werkzaamheden 2018-2019 is tevens op te vragen per e-mail via info@dannerendanner.nl.

CRKBO
gecertificeerd

Danner & Danner voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en is eind 2010 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen. om onze registratie in het openbare CRKBO kwaliteitsregister op te zoeken.

Het CRKBO omschrijft de procedure als volgt: 

‘In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs [3]’.

‘De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid [4]’.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen
van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. zorgvuldigheidsbeginsel

2. rechtszekerheidsbeginsel

3. kenbaarheidsbeginsel

4. redelijkheidsbeginsel

5. betrouwbaarheidsbeginsel

Middels certificering voldoet Danner & Danner aan de strenge kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO, dat tevens inhoudt dat we al onze trainingen en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.


Lid van NRTO

Sinds januari 2019 is Danner & Danner lid van de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. NRTO is een branchevereniging waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat en dat vinden wij erg belangrijk. Het NRTO-keurmerk staat voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

In oktober 2020 heeft Danner & Danner ook het NRTO-keurmerk behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Wij zijn trots dat we dit keurmerk behaald hebben! Immers, NRTO is een onafhankelijke, externe certificerende instelling en zij heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen.

https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes/

https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/algemene-voorwaarden/

Samenwerkingspartners

Danner & Danner werkt(e) met veel plezier samen met verschillende bedrijven en organisaties: