Aanbesteding gewonnen nieuwe Wet inburgering Holland Rijnland

Vorig jaar hebben we ingeschreven op een Europese openbare aanbesteding Inburgeringsonderwijs ten behoeve van de gemeenten binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Naar aanleiding van een uitgebreide offerte met een plan van aanpak lesaanbod en begeleiding en ondersteuning, en een zeer prettig interview met betrokkenen uit het samenwerkingsverband, zijn we gegund voor maar liefst twee percelen: Z-route en B1-route.

De eerste overleggen zijn al gestart en we kijken uit naar een prettige samenwerking met alle partners in deze regio!