Brugklas voor inburgerende vluchtelingen groot succes bij Danner & Danner in Haarlem

De gemeente Haarlem heeft een evaluatie uitgevoerd over de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering in het eerste jaar. Het jaar 2022 was een overgangsjaar op het gebied van de inburgering, een groot deel van de instroom viel nog onder de oude wet en tegelijkertijd kwam de stroom nieuwe wetters op gang.

De gemeente Haarlem concludeert na deze evaluatie dat de Brugklassen, die zij hebben opgezet voor inburgerende vluchtelingen en andere migranten, een succes zijn. Een jaar na het begin van het project maken het stadsbestuur en andere organisatoren een uitermate positieve balans op. Zij zien dit als een grote meerwaarde.

En hier is Danner & Danner natuurlijk erg trots op!

Haarlems Dagblad 21-03-2023