"Burgemeester, hoe gaat u om met stress?"

De burgemeester kwam begin dit jaar docent Martha tegen en ze raakten in gesprek over haar werk. Hij was nieuwsgierig naar de organisatie rondom inburgering in de Regio Gooi & Vechtstreek en wilde graag op bezoek komen!

Na ontvangst nam de burgemeester een kijkje bij de verschillende klassen. In de B1-klas werd de burgemeester aan het werk gezet en deed hij mee met een actief vraag-antwoord spel. De cursisten in de volgende B1-klas hadden allemaal een vraag voor de burgemeester over zijn werk. Zoals  "Hoe gaat u om met stress?", Wat moet je kunnen als burgemeester?" en  "Wat zijn uw plannen voor de toekomst in uw gemeente?"

In de A1-klas was het de burgemeester die vragen stelde aan de cursisten, de burgemeester wilde meer weten over het wonen in de Regio en over de duur van het verblijf van de cursisten. Tijdens de alfabetiserings-lessen zag de burgemeester hoe hard en verschillend de deelnemers aan het werk waren, onder begeleiding van de docent en een klassenassistent.

Wat deed iedereen enthousiast mee en wat was de sfeer in de lessen goed!

De burgemeester was onder de indruk van het niveau van de B1 deelnemers, van ons aanbod "Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)" en de voorbereiding op werk of opleiding tijdens de klassen voor niet-inburgeringsplichtigen. Ook stond hij versteld van het niveau van de analfabete en A1-cursisten en wat ze allemaal al konden! Kortom, het was een geslaagde ochtend en de burgemeester was blij met deze kennismaking!