Danner & Danner gaat, in opdracht van de gemeente Amsterdam, korte intensieve taalcursussen organiseren!

In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat Danner & Danner korte intensieve taalcursussen aan statushouders aanbieden om hen een 'boost' te geven in de Nederlandse taal. Wij zijn heel trots dat we dit voor de gemeente Amsterdam mogen uitvoeren!

Deze intensieve taalcursussen worden ingezet:

  • om de netwerk- en presentatievaardigheden van statushouders te vergroten,
  • om de aansluiting bij werk en opleiding te bespoedigen,
  • als extra inburgeringsondersteuning voor statushouders die in de problemen komen bij het vervullen van de inburgeringsplicht door tijd- of geldgebrek.

Samen met nog drie taalaanbieders mogen wij deze taalcursussen gaan uitvoeren! Danner & Danner is gegund voor perceel 1, Netwerkvaardigheden, een intensieve taalcursus als observatie instrument. Het doel van deze intensieve taalcursus van 6 weken is, naast het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid, de statushouder aan het einde van deze cursus op de juiste inburgeringsroute te krijgen. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van observatie/meetinstrumenten die onze docenten tijdens deze cursus gaan inzetten om een objectief, betrouwbaar en passend advies te kunnen geven voor de vervolgroute van de inburgeraar. Dit krijgt een plaats krijgt in het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Wij zijn heel trots dat we dit voor en met de gemeente Amsterdam mogen ontwikkelen en uitvoeren!