Danner & Danner was aanwezig bij het inspirerende Tel mee met Taal Festival in Amsterdam!

Hoe bereiken we meer laaggeletterden? Waar hebben laaggeletterden zélf het meest behoefte aan? Wat motiveert jongeren om een boek te lezen? Hoe zorg je voor toegankelijke (digitale) dienstverlening? Welke tool helpt laaggeletterden gezonder te leven? Hoe kun je de taalontwikkeling van kinderen thuis stimuleren?

Het was een mooie en inspirerende dag met allemaal partners die gezamenlijk laaggeletterdheid willen aanpakken!