Diploma-erkenning voor WEB Volwasseneneducatie

Dit betekent dat wij, in opdracht van gemeenten, formeel en informeel aanbod mogen verzorgen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).

Oktober 2018 starten WEB-cursussen in Hilversum en in Soest. Kijk bij lesaanbod voor meer informatie.