Docent Femke geeft een presentatie tijdens de jaarlijkse BVNT2 conferentie op zaterdag 25 september

De Opstartklas, straks de Taalstart, is een onderdeel van de brede intake, waarbij verschillende vaardigheden worden geobserveerd. Wat is een goede observatie en hoe kan je als docent lesgeven en observeren tegelijk? Hoe kan je een goede bijdrage leveren die aanvullend is op het PIP/de verlengde intake? Welke knelpunten kan je tegenkomen? De manier van observeren en de resultaten van de observaties licht Femke, docent Opstartklas sinds 2019 en projectleider, toe aan de hand van onze ervaringen in de Opstartklas.

Kom je ook naar de BVNT2 conferentie?

De grote NT2-conferentie - BVNT2