Een geslaagde pilot Startklas voor statushouders in Nissewaard

Het doel van deze Startklas, een intensieve taalcursus van 7 weken (10 uur per week), is naast het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid, de statushouder aan het einde van deze cursus op de juiste inburgeringsroute te krijgen. Door vooral te oefenen met de vaardigheden spreken, luisteren en presenteren en door het inzetten van diverse observatie/meetinstrumenten, geven de docenten een betrouwbaar en passend advies voor de vervolgroute van de inburgeraar. Dit advies krijgt een plaats krijgt in het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Inmiddels hebben twee groepen de Startklas met goed gevolg afgesloten. De deelnemers waren allemaal erg te spreken over de manier van lesgeven en het programma. Allemaal vonden ze het enorm jammer dat de Startklas was afgelopen, want naast het beter spreken hebben ze ook een eerste netwerk opgebouwd.  De laatste Startklas is feestelijk afgesloten met een certificaat en bloemen, uitgereikt door de wethouders Wouter Struijck (Nissewaard) en Bert van Ravenhorst (Brielle).

We bedanken onze partner Voorne-Putten Werkt voor de fijne samenwerking!