Lesgeven op Afstand. Een voorbeeld uit de praktijk.

Van A0 tot B2, alle groepen krijgen online les, hetzij met de telefoon via videobellen, hetzij met een onlineprogramma zoals Zoom.

Ook tijdens de onlinelessen proberen we de cursisten op een activerende manier te laten leren. En er zijn veel mogelijkheden om dat te doen. Bovendien bieden de uitgeverijen van de lesboeken die wij gebruiken, daarin ondersteuning met materialen en tips.

 

Een paar voorbeelden:

- Klanken oefenen, waarbij de cursisten thuis iets moeten zoeken met die klank. Bijvoorbeeld de ‘ui’.   Cursisten maken een foto thuis van ‘fruit’ of een ‘trui’, enz. en schrijven onder de foto wat het is.

- Plaatjes gebruiken van de kwartetten en daarmee een spel doen om de woorden te oefenen.

- Filmpjes van youtube over een bepaald thema laten zien en daar vragen bij maken.

- Leesstrategieën oefenen met een foto van een leestekst in de app of op het beeldscherm.

- Spreekopdrachten rondom een thema in subgroepjes laten voorbereiden en klassikaal evalueren.

- Presentaties opnemen en afspelen in de groepsapp of via Zoom een presentatie houden.

- Zinnen schrijven bij een praatplaat, kaart, foto, enz.

- Waar/niet waar vragen beantwoorden met smileys in de app.

- Lettergrepen/woorden ineen zin tellen en het aantal vingers opsteken.

 

Ook de cursisten hebben zich snel aangepast aan de online lessen. Men is gemotiveerd om door te gaan met de Nederlandse les, ook al is dat soms moeilijk met kleine kinderen die ook thuis begeleid moeten worden.

We missen elkaar, maar samen maken we de lessen tot een ontmoetingsplek waar we met elkaar de Nederlandse taal blijven oefenen en aan onze vaardigheden werken. Zo zijn we in deze tijd van fysieke afstand toch met elkaar verbonden.

 

Nieuwe werkplek docent