Tijdschrift Les

We zijn trots te melden dat onze collega's Femke Muller en Malika Tahiri van Danner & Danner hebben bijgedragen aan een belangrijk artikel in het nieuwste nummer van Tijdschrift Les. Het artikel, geschreven door Elwine Halewijn, onderzoekt de effectiviteit van verlengde intakes in het inburgeringstraject.

Het artikel, getiteld "Twee masters en toch niet leerbaar?", bespreekt de ervaringen en inzichten van Femke en Malika, samen met Marjan Meijerink en Pleuni Kalenkamp van het ROC van Twente. Samen verkennen ze of de adviezen van verlengde intakes, zoals startklas, opstartklas of brugklas, verschillen van de traditionele leerbaarheidstoets.

Uit de gesprekken blijkt dat verlengde intakes een meer genuanceerd en holistisch beeld geven van de leerpotentie van nieuwkomers, wat kan leiden tot betere begeleiding en een succesvolle integratie in de samenleving.

Voor meer details en om het volledige artikel te lezen, bezoek Tijdschrift Les, nummer 230, of de online versie via deze link.