Trots op ons onderwijsteam!

Vorig jaar hebben onze docenten ook verschillende intervisies met betrekking tot het online lesgeven gevolgd, maar nu hadden alle docenten zelf een leuk werkvorm aan andere docenten laten zien. Tijdens een bijeenkomst werden online werkvormen besproken gericht op het werken met deelnemers die de Nederlandse taal beheersen van Alfabetisering tot en met het niveau A1. Bij de andere bijeenkomst ging het vooral over online werkvormen die passen bij deelnemers met taalniveau A2 tot en met B2. Docenten raakten geïnspireerd door de verschillende mogelijkheden en werkvormen, zoals Wheel Decide, Padlet, Kahoot, luister- en foto opdrachten via Zoom en de WhatsApp groep.

Zo leuk dat zoveel docenten een werkvorm of activerende opdracht hadden voorbereid en dit wilden delen met elkaar. Wat zijn wij trots op ons team!