Amsterdam, Kabelweg

Amsterdam, Kabelweg
Kabelweg 44B
1014 BB Amsterdam

Op deze leslocatie worden geen reguliere inburgeringslessen gegeven. Danner & Danner verzorgt, in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Taalstart. De Taalstart is een onderdeel van de brede intake. Het is een intensief taaltraject van 6 weken (12 u per week) waarin statushouders algemene presentatie- en netwerkvaardigheden opdoen. Het doel van de Taalstart is inzicht te krijgen in de leerbaarheid, competenties en het taalniveau van de statushouder.

Amsterdam, Kabelweg

biedt het volgende lesaanbod aan