5. Start cursus

Als u akkoord bent met ons voorstel, dan kun u starten met de lessen. Van te voren komt u nog een keer langs voor het tekenen van het cursuscontract en wij kunnen uw laatste vragen nog beantwoorden. Wij willen graag dat u binnen een week, na het tekenen van het cursuscontract, gaat starten met de lessen.

Op uw eerste lesdag krijgt u van de docent uw lesmaterialen en uw inloggegevens voor de digitale lesmethode. Er volgt een uitgebreide uitleg en u wordt welkom geheten in de groep. De docent legt u uit wanneer de pauzes zijn en wat er die dag op het programma staat om te leren. Iedere les dat u aanwezig bent, zet u een handtekening op de presentielijst. Zo houden we bij hoeveel lessen u heeft gevolgd. Ieder kwartaal krijgt u een rapportage over uw voortgang die u met de docent kunt bespreken. In de rapportage staat onder andere wat de docent vindt van uw ontwikkeling, hoe de tussentijdse toetsen zijn gegaan, hoe het gaat met huiswerk maken en hoe het staat met uw aanwezigheid. Waar nodig en mogelijk geeft de docent u tips en adviezen over uw ontwikkeling.