7. Vieren

Wanneer u het diploma heeft behaald, dan is het tijd om dit te vieren! U bent dan niet meer inburgeringsplichtig. Met dit diploma kunt u Nederlander worden, wanneer u 5 jaar onafgebroken in Nederland woont. Dit heet naturaliseren en dit moet u aanvragen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Klik op deze link www.ind.nl om te zien wanneer u Nederlander kunt worden en wat daar voor nodig is.